2011. április 19., kedd

Sajdik Ferenc állandó kiállítása Vácott

Egy életmű-kiállítás megnyitójának margójára

Március 12-én, szom-baton délután emlé-kezetes esemény tör-tént Vác városában: Magyarországon el-ső ízben nyílt állan-dó, gyakorlatilag életmű-kiállítása karikaturistának. Sajdik Ferencet tisztelte meg ezzel a város, ahol a művész gyermekkorától is-merősként fordult meg. Évekkel ezelőtt Papp László, helyi műgyűjtő vetette fel Sajdiknak: festhetne színes karikatúra képeket a váci utcák-ról, terekről, hangu-latokról. Nem kellett sokat noszogatnia, az egykori Ludas Matyi egyik legrangosabb rajzolója újabbnál újabb táblaképeken örökítette meg a kért témákat. Az időköz-ben mintegy 150 darabosra duzzadt gyűjteményt rész-ben már láthatta a közönség itt-ott, így egyben azonban ez az állandó tárlat mutatja meg őket, amely a főtér Kúria néven ismert épületében kapott helyet.
Az ünnepélyes megnyitón Beer Miklós, váci megyés püspök, valamint Fördős Attila polgármester köszöntötte a megjelent művészt és az érdeklődő közönséget.

Volt érdeklődés...

2011. április 12., kedd